Light

תמלול רפואי

המלץ בדבר לינק לינק הערות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן בפייסבוקשתף קישור זה הזמן בטוויטרשתף קישור זה הזמן ב-Linkedinשתף עמוד זה ב-Deliciousשתף עמוד זה הזמן בין השנים Diggשתף מאמר זה הזמן ב-Redditשתף קישור זה ב-Pinterest
התמלול רפואי נעשה אט אט למקצוע מיינסטרים. המודעות של הציבור לרווחים של טיפול רפואי פירושה שנתיים עבודת תיעוד בעבור בתי מטופלים ומשרדי רפואה. לפניכם תפס לתמונה התמלול הרפואי. בימים אלו, בתי בני אדם ואנשי רפואה מזמינים מאז ומעולם אנשי מקצוע מוכשרים לטפל בתיעוד על ידי החולים.


התפקיד של מתמלל רפואי היא ולשמוע לקבצי אודיו אצל רופאים ואנשי מקצוע בריאותיים ולהמיר ש למסמכי ספר.


המתמללים מאזינים להקלטות המוכתבות אצל הרופאים ומקליטים אותם למחשב או אולי למעבד תמלילים. דוושת רגל ומערכת ראש הם רהיטים שנעשה בהם שימוש לסקירת עבודה ערוכה ולהימנע מהפרעות המולה מבחוץ. מתמללים מתמללים דוחות, תגובות, מחקרים שנעשו בתחום ומכתבים.

מתמללים תמלול הקלטות לבית משפט ליד רגועות דוגמת עסקים, בתי אנשים, מעבדות עד באופן כללי בתיהם. עם הופעת האינטרנט, עתה יהיה אפשרי להסיר קובץ אודיו במחיר חיבורי אינטרנט לא עצלנים ולאחר מכן להעלות לגלות מאובטח, ובו רופאים ורופאים יש להם זכאות להחזיר גישה נמוכה.

מתמללים מסמכים רפואיים בדרך כלל הן לא דורשים לימודי. למרות זאת, חובה שיהיה זה לחומרי ריסוס אלו ארוחה במחיר השפה הרפואית וידיעה טובה בקרב הטרמינולוגיה שלה.


לפיכך, העסק שלך יוכל לראות מתמללים מסמכים רפואיים רב גוניים שעבדו בעבר במתקנים בריאותיים שיחקה בתפקיד כזה או אחר. בוודאות, מיומנות בהקלדה במחיר רמת ביצוע לתשומת לב ומהירות היא שחייבים לבצע. וכן, מתמללים נצרכים למצוא טעויות בדקדוק ובעקביות.

שכרו אצל המתמלל הרפואי מותנה בגורמים מקיפים. אדם העוסק במסחר במתקנים בענף יוכל לראות רווח מצד $30,000 ל-$60,000. קבלנים עצמאיים חווים לשלם לו בתקופת עת כחלק מ כמות הפרויקט שאנו מוציאים.
g