Light

והיה אם זיהוי קול יוכל להפוך אחר בית עסק תמלול קבצי אודיו לאוטומטי?

המלץ על אודות קישור קישור תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף קישור הגיע בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף מאמר זה הזמן ב-Deliciousשתף עמוד זה ב- Diggשתף לינק זה הזמן ב-Redditשתף מאמר הגיע ב-Pinterest
החברות שבנו תוכנת זיהוי קול טוענות “כן”, אולם אירועים משתמשים בעלי וותק מתבטאים “לא”, הנישות טוענות שזיהוי קולי היא בסדר אם וכאשר מהווה מוגבל לתיעוד בקרב כמה דקות בידי שמע. כשישנם להמיר הקלטה אודיו בכמות קובץ גבוה יותר לטקסט, התוכנה מדשדשת והוא לא יוצאת מוצלחת להבטיח. לזיהוי הקולי מתופעל עוד דרך ארוכה לחלוף, על מנת שישמש את החפץ לאוטומטי אצל בעלי חברת התמלול, לדברי משתמשים מנוסים אצל התוכנה.


מפעלים טלוויזיה רבות שהחלו לרשום בזיהוי קולי ל תמלול שיחות קול דיגיטליות של התוכנית מאוכזבות מפאת סוגי הדיוק הנמוכות והזמן שלוקח לתמלל את אותה האודיו. בתי חרושת אלו משתמשות בתמלילים להוספת כתוביות לתוכניות טלוויזיה, וכדי שהכתוביות יסונכרנו אלו שיש להן האודיו, דיוק התמלולים הנדרשים הנו 100%. מערכת מיגון הינו נכשלת והיה אם מאכזב בחשבון זה.

הפרטים המוקלטים בהם השתמשו חוקרים מראיונות וקבוצות שימת דגש התנסו ואלה בזיהוי דיבור ונראה שחלק מהם שיש שבעי רצון מביצועי התוכנה. הנם טוענים שיש לאמן רק את האפליקציה לזיהוי שיחה והיא נדחת מאוד לתמלול תלונות קצרות. יחד עם זאת עבור הקלטה בגודל מעולה הינם הם תלויים בחברות תמלול קבצי אודיו ע”מ לתעד דברים מוקלטים. נמצאים ליקויים מובנה ביישום אשר מושם לזכור שעות הערב שימוש בקנה מידה מצויין בידי היישום יתאפשר.


דורש דין שעובד בקהליה משפטית ניסה את אותם הזיהוי הקולי לתמלול הקלטות של הליכים בבית החוק, אך התוצאות היו הרות אסון לדבריו. הזיהוי הקולי הן לא הצליח לתמלל כמה זמנים מההליך, מונחים משפטיים הובעו מנקודת מבט לא נכונה ולבסוף היא בעצם נאלץ להתקשר לחברת תמלול קבצי אודיו הרגילה חתימה לתיעוד ההליך. מחייב שבית הדין כלל לא רצה להכניס בבקשה, לרוב לתמלול פתקים נמוכים.


המשותף בקרב הדעות שמביעים מתווכים שונים עדיין מסמן בדבר באופן זה ששימוש מסחרי בתוכנת זיהוי קול כלל לא מתאים, קיימות מגבלות אצל הדבר הוא רשאית להפיק ומה אינה רשאית. יישום תמלול יישארו עכשיו בתחום האנושי, והאוטומציה תצטרך לחכות ואפילו שהטכנולוגיה תשתלט לשימוש מסחרי.


g